5 tips bij begrijpend lezen

5 tips bij begrijpend lezen

Is jouw kind al aan het begrijpend lezen? Het is een vak dat vanaf groep 5 getoetst wordt op de belangrijke Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. Wil jij je kind extra ondersteunen om begrijpend lezen goed te beheersen? Dan hebben we hier 5 tips voor je die je direct toe kunt passen.

1 Begrijpend lezen is begrijpend luisteren

De vaardigheden van het omzetten van begrip hoeft niet alleen in schrift plaats te vinden. Het kan ook prima helpen om begrijpend luisteren toe te passen. Je doet dan een beroep op dezelfde vaardigheden als bij begrijpend lezen. Je moet dan denken aan het stellen van vragen over de inhoud, het samenvatten van wat er gezegd is of een conclusie trekken. Bij begrijpend luisteren kun je dus prima gebruik maken van de radio en een nieuwsuitzending. Een radio-uitzending zit vol met feiten en meningen waar een nieuwsuitzending hoofdzakelijk feiten zal bevatten.

2 Feiten en meningen

Het onderscheid tussen feiten en meningen is heel erg belangrijk in begrijpend lezen. Hoe oefen je dat nu het beste door je kind zelf meningen te laten vormen en feiten te laten opzoeken. Daar kun je best een spelletje van maken. Noem een situatie (bijvoorbeeld uit het nieuws) en laat je kind 2 feiten opnoemen en een mening geven over die feiten. Zo leert je kind direct dat een mening vaak op een feit berust. Wat ook een goede oefening is, is om je kind twee tegengestelde meningen te laten vormen. Zo leert je kind gelijk dat er verschillende perspectieven zijn.

3 Informatieve boeken

Als er geadviseerd wordt dat een kind meer moet gaan lezen, wordt er vaak gedacht aan leesboeken. Maar als je begrijpend lezen doelgericht wil oefenen, heeft een kind juist meer baat bij informatieve boeken. De teksten hierin zijn zakelijke teksten en bevatten veel inhoud. Daar steken kinderen heel veel van op. En gelukkig is er over bijna elk onderwerp wel een informatief boek te vinden!

4 Leeskilometers maken

Los van die informatieve boeken is het belangrijk om leeskilometers te maken, oftewel veel te lezen. Zorg er dan ook voor dat er veel letters te verslinden zijn. Boeken, tijdschriften, kranten en internetsites kunnen hier goed bij helpen. Wil je graag een ruim aanbod aan boeken, maar heb je daar niet de financiële middelen voor? In de meeste gemeenten krijgen kinderen gratis toegang tot de bibliotheek en dus toegang tot tienduizenden boeken.

5 Zelf teksten maken

Wat is nu zinvoller dan zelf een tekst maken? Laat je kind een omgekeerde begrijpend lezen les maken door zelf een tekst te verzorgen met meningen, feiten, signaalwoorden en verwijswoorden. Je kind zal heel bewust bezig gaan met alle strategieën en ze ook toe moeten passen! Dat is pas leren.

Hulp bij leren

Wil jij graag extra oefenen met je kind? Een oefenboek voor begrijpend lezen kan daarbij goed helpen. Als je liever wat uitgebreider oefent op andere vakken, zijn er ook complete oefenboeken te bestellen voor de Cito-toets in groep 6 en de Cito-toets in  groep 5.

Plaats een reactie